Waxay tiri "Cabiidso oo Cadaadi baan is lahaaye ma Cilmi bar baan is lahaa"